Xe bồn chở xăng dầu 9.5 khối FOTON OLLIN 120S

Trọng lượng
Tự trọng thiết kế(kg) 4035
Tải trọng thiết kế 7000
Thể tích bồn xitec (m3) 9.5
Tổng tải trọng thiết kế(kg) 11230
Công thức bánh xe 4×2
So sánh

Gọi Ngay