Theo cơ quan chức năng, hiện việc đấu giá biển số đẹp đang bị vướng bởi các quy định pháp luật hiện hành về quản lý biển số sau đấu giá.

Bộ Công an đang xây dựng Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, trong đó đề xuất việc cấp biển số thông qua đấu giá và theo sở thích có thu phí. Điều này được hy vọng sẽ tăng thu cho ngân sách, tăng cường đầu tư cho lực lượng CSGT, quỹ vì người nghèo, đồng thời hạn chế tiêu cực phát sinh đồng thời tạo sự cạnh tranh công khai, minh bạch, đáp ứng một phần nhu cầu của người dân.

Biển đẹp ô tô qua đấu giá
Biển đẹp ô tô qua đấu giá sẽ chưa thực hiện được trong tương lai gần

Tuy nhiên, hiện việc đấu giá biển số đang bị vướng bởi các quy định pháp luật hiện hành về quản lý biển số sau đấu giá.

Trung tá Phạm Việt Công, Trưởng Phòng Đăng ký và quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Cục CSGT cho biết, theo Luật Dân sự, tài sản được đấu giá sẽ có đủ 3 quyền: chiếm hữu, sử dụng, định đoạt. Tuy nhiên, Luật Giao thông đường bộ lại nghiêm cấm hành vi mua bán biển số phương tiện cơ giới đường bộ, đồng thời Bộ Công an cũng có quyền thu hồi biển số đó.

“Hiện nay chúng tôi đã đưa nội dung này vào Luật Bảo đảm trật tự ATGT mới mà Bộ Công an đang xin ý kiến nhân dân và sẽ có điều chỉnh cho phù hợp với các Luật . Đặc biệt quá trình thực hiện phải làm sao đúng quy định của pháp luật, và đảm bảo công tác quản lý nhà nước của Bộ Công an về phương tiện”, Trung tá Phạm Việt Công nói.

Trung tá Phạm Việt Công cũng cho biết, nội dung đấu giá biển số đẹp cũng đã được Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ xin ý kiến để đăng công báo xin ý kiến nhân dân để điều chỉnh làm sao cho phù hợp với pháp luật hiện hành, đáp ứng được quyền lợi người dân và luật đấu giá tài sản.

Theo Dự thảo Luật Bảo đảm TTATGT, Bộ Công an đề xuất 3 hình thức cấp biển số xe ô tô: Cấp biển số xe thông qua đấu giá trực tuyến; Cấp biển số xe theo sở thích có thu phí; Cấp biển số xe trên hệ thống đăng ký, quản lý xe (như hiện nay đang áp dụng).

Đối với hình thức đấu giá, hội đồng đấu giá sẽ được thành lập, đồng thời thiết lập, vận hành trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để đấu giá trực tuyến biển số xe. Người trúng đấu giá có quyền sở hữu biển số xe đó, không phải nộp lệ phí đăng ký cấp biển số ôtô.

Việc đấu giá biển số được áp dụng cho các xe ô tô con, ô tô khách và ô tô tải đăng ký tư nhân (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân). Không cấp cho các xe ô tô được mua sắm từ ngân sách Nhà nước, xe của cơ quan ngoại giao…

Sẽ có ba kho số để người dân lựa chọn bao gồm: Kho số đẹp, kho số theo tùy chọn và kho số ngẫu nhiên. Đối với kho số đẹp và kho số tùy chọn, người dân bắt buộc phải đấu giá để sở hữu.

Nguồn: vovgiaothong.vn

Gọi Ngay