Danh Mục Chính

CẬP NHẬP CHI TIẾT GIÁ XE TẢI HYUNDAI MỚI NHẤT

(Ngày cập nhập mới nhất tháng 03/2022)

Bảng giá dưới đây là giá chung của các đại lý xe tải, giá bán thực tế có thể sẽ thấp hơn. Quý khách cần tư vấn báo giá có thể liên hệ với đại lý Xe Tải Thành Công

Điện thoại: 0985534136

BẢNG GIÁ XE TẢI HYUNDAI

HYUNDAI NEW PORTER 150

HYUNDAI PORETR H150
XEM CHI TIẾT

Hyundai Porter H150

 • Kích thước tổng: 5235 x 1760 x 2660
 • Lòng thùng: 3140 x 1620 x 1850
 • Tải trọng trung bình: 950 – 1500kg

Giá xe H150

Sắt xi 375 triệu
Thùng lửng 400 triệu
Thùng Bạt 410 triệu
Thùng kín 415 triệu
Đông lạnh 525 triệu

HYUNDAI NEW MIGHTY N250

XEM CHI TIẾT

Hyundai Mighty N250

 • Kích thước tổng: 6260 x 1930 x 2560
 • Lòng thùng: 3550 x 1790 x 1680
 • Tải trọng trung bình: 1t9 – 2t4

Giá xe Mighty N250

Sắt xi 459 triệu (hết hàng)
Thùng lửng 483 triệu (hết hàng)
Thùng Bạt 490 triệu (hết hàng)
Thùng kín 495 triệu (hết hàng)
Đông lạnh 615 triệu (hết hàng)

HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL

XEM CHI TIẾT

Hyundai Mighty N250SL

 • Kích thước tổng: 6260 x 1930 x 2560
 • Lòng thùng: 4320 x 1790 x 1680
 • Tải trọng trung bình: 1t9 – 2t4

Giá xe Mighty N250SL

Sắt xi 495 triệu
Thùng lửng 525 triệu
Thùng Bạt 529 triệu
Thùng kín 535 triệu
Đông lạnh 730 triệu

HYUNDAI NEW MIGHTY 75S

xem chi tiết

Hyundai Mighty 75S

 • Kích thước tổng: 6475 x 2200 x 2890
 • Lòng thùng: 4540 x 2060 x 1845
 • Tải trọng trung bình: 3,49 – 4,2 tấn

Giá xe Mighty 75S

Sắt xi 641 triệu
Thùng lửng liên hệ…
Thùng Bạt 695 triệu
Thùng kín 700 triệu
Đông lạnh liên hệ…

HYUNDAI NEW MIGHTY 110S

xem chi tiết

Hyundai Mighty 110S

 • Kích thước tổng: 6900 x 2200 x 2980
 • Lòng thùng: 4890 x 2050 x 1880
 • Tải trọng trung bình: 7 tấn

Giá xe Mighty 110S

Sắt xi (650 triệu) hết hàng
Thùng lửng hết hàng
Thùng Bạt hết hàng
Thùng kín hết hàng
Đông lạnh hết hàng

HYUNDAI NEW MIGHTY 110SP

XEM CHI TIẾT

Hyundai Mighty 110SP

 • Kích thước tổng: 6870 x 2200 x 2970
 • Lòng thùng: 4900 x 2050 x 1880
 • Tải trọng trung bình: 7 tấn

Giá xe Mighty 110SP

Sắt xi 685 triệu
Thùng lửng 718 triệu
Thùng Bạt 725 triệu
Thùng kín 732 triệu
Đông lạnh liên hệ…

HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL

XEM CHI TIẾT

Hyundai Mighty 110SL

 • Kích thước tổng: 7600 x 2200 x 2970
 • Lòng thùng: 5740 x 2050 x 1880
 • Tải trọng trung bình: 7 tấn

Giá xe Mighty 110SL

Sắt xi 740 triệu
Thùng lửng 775 triệu
Thùng Bạt 780 triệu
Thùng kín 786 triệu
Đông lạnh liên hệ…

HYUNDAI MIGHTY EX8

xem chi tiết

Hyundai Mighty EX8L

 • Kích thước tổng: 7670 x 2230 x 3070
 • Lòng thùng: 5700 x 2090 x 2000
 • Tải trọng lớn nhất: 7,3 tấn

Giá xe Mighty EX8L

Sắt xi 800 triệu
Thùng lửng 820 triệu
Thùng Bạt 825 triệu 
Thùng kín 830 triệu
Đông lạnh liên hệ…

Hyundai HD210

 • Kích thước tổng: 9750 x 2450 x 3300
 • Lòng thùng: 7400 x 2350 x 2100
 • Tải trọng lớn nhất: 13 tấn

Giá xe Hyundai HD210

Sắt xi 1.370 triệu (hết hàng)
Thùng lửng (hết hàng)
Thùng Bạt (hết hàng)
Thùng kín (hết hàng)
Đông lạnh (hết hàng)

HYUNDAI HD240

XEM CHI TIẾT

Hyundai HD240

 • Kích thước tổng: 9740 x 2350 x 3280
 • Lòng thùng: 7300 x 2150 x 2080
 • Tải trọng lớn nhất: 15 tấn

Giá xe Hyundai HD240

Sắt xi 1.650 triệu
Thùng lửng liên hệ…
Thùng Bạt liên hệ…
Thùng kín  liên hệ…
Đông lạnh  liên hệ…

Hyundai HD320

 • Kích thước tổng: 12200 x 2500 x 3800
 • Lòng thùng: 9650 x 2350 x 2330
 • Tải trọng lớn nhất: 19 tấn

Giá xe HD320

Sắt xi 2.320.000.000
Thùng lửng liên hệ…
Thùng Bạt liên hệ…
Thùng kín liên hệ…
Đông lạnh liên hệ…

Gọi Ngay