ĐÔNG LẠNH HYUNDAI

PORTER H150 ĐL (1,25T)

HYUNDAI N250SL ĐL 

MIGHTY 75S ĐL (3,5T)

HYUNDAI 110SL ĐL (6,5T)

HYUNDAI EX8 ĐL (7T)

HYUNDAI HD 240 ĐL (13T)

HYUNDAI HD 320 ĐL (17T)

ISUZU QKR 230 ĐL (0,8 - 2,4T)

QKR 270 ĐL (1,9 - 2,9T)

ISUZU NPR 400 DL (3,5T)

NQR 550 DL (5T)

FRR 650 DL (6,2T)

FVR 900 DL (7,9T)

FVM 1500 DL (13T)

XE CHUYÊN DỤNG

XE CHỞ XE MÁY

XE BỒN, XI TEC

PHỤ TÙNG XE TẢI

DỊCH VỤ

CẢI TẠO, HOÁN CẢI XE TẢI

GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

XE TẢI ĐỘNG LẠNH – GIỚI THIỆU

Xe tải đông lạnh một trong những mẫu xe tải bán chạy nhất thời điểm hiện tại. Với nhu cầu vận chuyển ngày càng lớn cho những đơn hàng thực phẩm đông lạnh, dược phẩm, hay linh kiện điện tử yêu cầu thùng xe đáp ứng được một mức nhiệt nhất định. Chính vì vậy mà xe tải đông lạnh ngày càng chiếm được doanh số cao hơn. …đọc thêm...