Đầu kéo và sơ mi rơ moóc
somi romooc
rơ moóc chở xăng dầu
romooc xang dau